Anoder

(15 produkter)

Aluminium och zinkanoder.
Skydd mot galvaniska strömmar med hjälp av offeranoder är ett “måste” för
alla metalldelar under vatten. Därför behövs anoder för trä-, glasfiber-, stål- och
aluminiumskrov. Materialet i V-Quipment-zinkanoder är av högsta möjliga standard,
US-mil-A-18001 K.-specifikationer. Anoder som inte uppfyller dessa specifikationer har
liten eller ingen effekt.

V-Quipment aluminiumanoder består av en aluminium-indium-zinklegering
Mil-A-24779 (SH). Samtliga V-Quipment anoder är strömlinjeformade och monterade
antingen med pinnbultar som kan svetsas till ett stålskrov eller med genomgående
bult för glasfiber och träbåtar. Vi levererar dessa pinnbultar för svetsning och
genomgående bultar separat.

För fartyg, som för det mesta kryssar i sötvatten, rekommenderar vi aluminiumanoder eftersom aluminium har större potentialskillnad mot andra metaller än zink. Detta är mycket viktigt, eftersom färskvatten ger högre resistans än saltvatten. För segling på saltvatten eller bräckt vatten rekommenderar vi användning av zinkanoder. Aluminiumanoder fungerar också bra i saltvatten, men offras i mycket snabbare takt. Vi rekommenderar inte användning av magnesiumanoder, eftersom skillnaden i potential med andra metaller är för stor vilket kan orsaka skador på skrovfärgen, särskilt vid gång i bräckt eller saltvatten.