Flexibla kopplingar

(2 produkter)

VETUS erbjuder en mängd olika lösningar för att ansluta propelleraxeln till motorns backslag. Det flexibla gummielementet i en flexibel koppling säkerhetsställer lågt ljud med vibrationsfri transmission, utan glapp mellan motor och axel. För mindre axelsystem upp till 30 mm, beroende på utrymme i motorrummet, kan man välja mellan Bullflex, Combiflex, Uniflex typ 13 eller KO5. Dessa axelkopplingar tillåter en missriktning om upp till 2º. För applikationer med s.k. V-drives är det endast KO5 som fungerar. För axelsystem upp till 70 mm kan man välja mellan Bullflex och Uniflex 16.

Sist men inte minst, VETUS erbjuder även VETUS VDR. Denna CV knut med inbyggt trycklager används när det är större vinkelskillnader mellan axel och motor.