Slangar

(12 produkter)

Översikt slangar.

VETUS marina slangar är av mycket hög kvalitet och uppfyller alla krav i den nuvarande lagstiftningen för användning ombord. Vi har ett mycket stort utbud av slangar för alla tänkbara båtsystem. Våra slangar är mycket flexibla och extremt resistenta mot alla möjliga typer av påverkan både in- och utvändigt.