Axelanoder, för installation direkt på propelleraxeln

Artikelnummer: SN25SET
650 kr
Inkl. moms

Axelanoder, för installation direkt på propelleraxeln.
VETUS axelanoder är utformade för att skapa en perfekt passform på axeln. Även om anoden är korroderad, kan den inte falla av. Axelanoder rekommenderas inte på snabbgående båtar. De skapar turbulens i vattenflödet runt propellern och eftersom de eroderar kan det orsaka obalans i propelleraxeln. Dessa problem uppstår inte vid användning av VETUS propellaxelmutter med integrerad zinkanod.

Zinkanod set för VETUS propelleraxlar.

Storlek

Information

GTIN:
Vikt:

Vetuscenter

Axelanoder, för installation direkt på propelleraxeln

Från 650 kr

Axelanoder, för installation direkt på propelleraxeln.
VETUS axelanoder är utformade för att skapa en perfekt passform på axeln. Även om anoden är korroderad, kan den inte falla av. Axelanoder rekommenderas inte på snabbgående båtar. De skapar turbulens i vattenflödet runt propellern och eftersom de eroderar kan det orsaka obalans i propelleraxeln. Dessa problem uppstår inte vid användning av VETUS propellaxelmutter med integrerad zinkanod.

Zinkanod set för VETUS propelleraxlar.

Storlek

  • Zinkanod set för 25 mm axel
  • Zinkanod set för 30 mm axel
  • Zinkanod set för 35 mm axel
  • Zinkanod set för 40 mm axel
  • Zinkanod set för 45 mm axel
  • Zinkanod set för 50 mm axel
  • Zinkanod set för 60 mm axel
Visa produkt